Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde, Tlf.: 20 30 57 18
TOPITOPI – Tidlig OPsporing og Indsats

-Et redskab til vurdering af børns trivsel og tidlig opsporing.

Syddjurs Kommune har besluttet at indføre systematiske trivselsvurderinger for alle børn i kommunale dagtilbud. Trivselsskemaet udfyldes elektronisk af personalet på Rambølls ”Hjernen & Hjertet”. Det vil ske 2 gange årligt over 5 uger i april/juni og oktober/november.


Trivselsvurderingen har til formål at opspore børn i mistrivsel tidligere end hidtil.

Forskningsbaseret viden siger, at systematiske vurderinger af børns trivsel og ikke mindst det efterfølgende samarbejde og indsatsen med udgangspunkt i vurderingen, giver positive resultater.


Det er fortrinsvis et arbejdsredskab, som skal give et bedre grundlag for personalet, at samarbejde med forældrene om børnene på.


Hvert barns trivsel vurderes på baggrund af en udviklingspsykologisk definition af begrebet trivsel.


Arbejdsgangen er:

  • Alle børns trivsel drøftes.
  • Vurderingen af børnenes trivsel laves først individuelt af minimum 2 fagpersoner med ansvar for børnegruppen.
  • Derefter drøftes trivslen i en faglig struktureret dialog i gruppen/teamet af de fagpersoner, der har ansvar for børnegruppen.
  • Børnene opdeles herefter i henholdsvis grøn, gul eller rød position.
  • Vurderingerne vil indgå i de samtaler, personalet har med forældrene om børnene.
  • Vurderes det, at andre fagpersoner skal inddrages, vil det som udgangspunkt ske i dialog med forældrene.

Andre fagpersoner kan være PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller socialforvaltningen.

Den strukturerede dialog har til formål, at sætte ord på den første undring på de signaler af eventuel mistrivsel, som den enkelte har iagttaget hos barnet.
Det er en vigtig pointe, at der i dialogen fremkommer flere perspektiver på barnets/børnenes trivsel.

Forældre skal høres og inddrages:

  • Når barnets adfærd skal forstås i dets sociale sammenhæng hjemme i familie og dagtilbud.
  • Når der efterfølgende skal findes handlemuligheder både i forhold til at fastholde en positiv udvikling og til at hjælpe et barn i evt. mistrivsel.
  • Når handlemuligheder er drøftet, skal både forældre og dagtilbud bidrage aktivt med en indsats.

Mere information om TOPI kan findes på www.hjernenhjertet.dk