Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde, Tlf.: 20 30 57 18
Aldersintegration
Aldersintegration

I Uglen arbejder vi både aldersintegreret og aldersopdelt med børnene.

Aldersintegreret i den frie leg og i spisegrupperne, og aldersopdelt i vores planlagte formiddagsaktiviteter.

 

Aldersintegrationenhar vi valgt, fordi vi anser det som vigtigt at børn, forældre og personale oplever Uglen som én samlet institution.

Barn og forældre vil fra starten få kendskab til alle medarbejdere. Når barnet ret hurtig vænnes til flere medarbejdere, giver det mere fleksibilitet, hvilket bevirker at hverdagen bliver mere tryg.

Børnene har deres faste tilhørsforhold i en spisegruppe, med børn i alderen 0 – 5 år, og der er faste medarbejdere tilknyttet. Samværet i spisegruppen opbygger de nære relationer, både børnene imellem, og mellem børn og medarbejdere. Der opbygges nære relationer, også på tværs af alder, i lighed med relationerne i en familie. Vi oplever at børnene vokser ved at have opgaver med at hjælpe til i fællesskabet.

Børnene oplever et kendskab og fællesskab på tværs af alder, som er lærerigt for både små og store, og som udvikler en naturlig tolerance for de forskelligheder, som aldersforskelle indebærer. Vi oplever en hverdag hvor de ældste børn er meget omsorgsfulde, hensyntagende og hjælpsomme over for de yngste. Samtidig oplever vi, at de yngste børn får en masse stimuli ved at være sammen med ældre børn, som både gavner udviklingen af sproget og legen.

Aldersopdelte aktiviteterhar vi i tidsrummet 9.30 – 10.30. Det har vi valgt, sådan at vi har bedst mulighed for at stimulere alle børn i aktiviteten og give alle mulighed for at deltage og blive udfordret alderssvarende. Der foregår aktiviteter som musik og rytmik, motorisk udfoldelse, ture, kreative aktiviteter, spil, dialogisk læsning m.m. Aktiviteterne kan foregå både inde og ude. Der arbejdes målrettet på at danne og udvikle relationer i aldersgruppen.

Fugleredener en funktion for de yngste børn, med legesager målrettet småbørn. Vi har i indretningen tilgodeset de yngste børns behov. De yngste børn opholder sig primært her i løbet af dagen. I aktivitetstiden, om formiddagen, kan de komme rundt i huset og på legepladsen. Børne modnes stille og roligt til at indgå i større sammenhænge. Når børnene nærmer sig toårs alderen kommer de mere og mere rundt i huset.

Alle børn i Uglen er velkomne i Fuglereden. Der kommer ofte lidt større børn ind, og nyder en stund i rolige omgivelser, og hygger sig med de yngste.

De aller yngste børn vil ofte blive afleveret og afhentet i Fuglereden, og det er faste medarbejdere tilknyttet denne funktion, der har overblikket og drager omsorg for, at de grundlæggende relationer kan dannes og udvikles.

Der lægges vægt på en tæt kontakt med forældrene omkring barnet, og en tryg start på livet i Uglen for barn og forældre.

Sidst opdateret 26. april 2013